במסע שאילונה עברה איתי
היא הבינה שכדי להיפטר מאלרגיות
היא חייבת להפסיק להישען על פתרונות קלים שמטפלים בתסמינים בלבד!
ולהתחיל לטפל בשורש הבעיה
דייקתי אותה בכל שלב של התהליך
והתוצאה המטיבה בגוף
לא איחרה להגיע!